Conor McGregor không chỉ là một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp với phong cách ngông cuồng cả trên sàn đấu lẫn ngoài đời. Khiến người ta phải gắn