Tattoo hair- một nét nghệ thuật mới mẻ, cá tính. Đây cũng chính là hệ quả tất yếu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của thế giới tóc