Có rất nhiều kiểu tóc nam khó tính chỉ phù hợp với một vài kiểu mặt nhất định. Nhưng cũng có những kiểu tóc dễ tính phù hợp với