Tóc giòn, dễ gãy có đang là vấn đề khiến bạn lo lắng? Nếu bạn vẫn chưa tìm được cho mình giải pháp, hãy đọc ngay bài viết này