Rượu thường được xếp vào nhóm các chất kích thích gây hại cho sức khỏe. Thế nhưng, nhìn về mặt tích cực, loại thức uống này cũng mang lại