Bàn chân của mỗi người chứa 250.000 tuyến mồ hôi. Vì vậy mỗi khi phái mạnh vận động, chúng dễ tạo nên môi trường ẩm ướt trong giày cho