Phụ nữ thường rất bí ẩn. Chính vì vậy mà bạn sẽ không bao giờ biết được trong đầu các cô nàng đang nghĩ gì. Bạn không hề biết