Cuộc tranh luận về sự khác nhau giữa hai kiểu cắt tóc nam đẹp Taper vs Fade đã diễn ra trong nhiều năm qua. Thực tế vẫn có nhiều