Năm 2019 đã đến, cũng là lúc bạn cần refresh lại tủ đồ để bắt kịp xu hướng. Thời trang thực chất là sự quay vòng. Hãy cùng 30Shine