Trend nhuộm tóc màu khói đang làm mưa làm gió thời gian gần đây. Nó được hưởng ứng rất mạnh mẽ. Giới Showbiz cũng không hề ngoại lệ. Nhiều