Tiếp nối phần 1, 30Shine sẽ cùng bạn tìm hiểu tiếp những lỗi cơ bản trong phong cách ăn mặc của nam giới để tránh mất điểm trước người