Nguyễn Trần Trung Quân gây ấn tượng với kiểu tóc nam đầu nấm trong MV Màu nước mắt. Tuy nhiên, đây chính là kiểu đầu rất đa năng khi