Chuyện gì xảy ra khi con bạn gặp phải tình trạng tóc bạc sớm? Nguyên nhân gì dẫn đến hiện tượng này ở trẻ em? Và làm sao để