Để cuốn hút hơn, nam giới cần đầu tư thích đáng vào việc chăm chút ngoại hình. 30Shine cho rằng, 9 bí quyết “chải chuốt” dưới đây sẽ giúp