Bạn quá bận rộn để cứ cách vài tuần lại đến tiệm uốn tóc giữ kiểu? 30Shine sẽ bật mí những mẹo giữ kiểu dáng tóc uốn lâu, vừa