Nhuộm tóc màu khói là một tông màu đang được săn đón vào thu – đông này. Không chỉ đơn giản là một màu tóc mới, tóc màu khói