Nam giới không phải ai cũng là người hiểu biết và có gu ăn mặc “vừa mắt”. Một số bộ quần áo hay phụ kiện là phong cách yêu