Bạn cắt một kiểu tóc nam đúng hot-trend mà mãi không thấy đẹp? Đừng lo lắng, chỉ là do nó không dành cho mái tóc của bạn thôi. 30Shine