Mặc dù tóc nam búi Undercut là kiểu tóc dài nhưng nó lại không mang đến vẻ ủy mị, yếu mềm. Ngược lại mốt này sẽ cho bạn vẻ