Chúng ta thường nghĩ cạo râu khá đơn giản. Tuy nhiên,cạo không đúng cách sẽ khiến bạn tự làm tổn thương chính mình. Để tránh những sai sót đó,