Những chuyến du lịch đến nhiều vùng đất mới kéo theo đó là sự thay đổi về khí hậu, thức ăn, nước uống, nước sinh hoạt,… có thể là