Nhiều người cho rằng làm đẹp chỉ dành cho người lớn. Nhưng trẻ con đang lớn lên như chúng ta, vì vậy phụ huynh cần biết cách chăm sóc