Ngoài yếu tố di truyền, một chế độ ăn uống –  sinh hoạt không hợp lý sẽ gây ra các bệnh về da. Trong bài viết này, 30Shine xin