Đa số nam giới Việt Nam thường sở hữu chiều cao khiêm tốn kết hợp với trang phục không phù hợp khiến cho các bạn trở nên lùn đi