Thời gian gần đây phong trào nhuộm tóc màu khói được giới trẻ hưởng ứng mạnh mẽ. Không chỉ nữ giới, nó cũng khiến cho các đấng mày râu