Nhuộm tóc màu khói vẫn đang là xu hướng nóng lên từng ngày trong giới trẻ hiện nay. Ở kỳ trước, 30Shine đã gợi ý cho bạn cách để