Mùa hè luôn là nỗi ám ảnh với tất cả chúng ta. Bã nhờn, mồ hôi, lỗ chân lông to rồi mụn không hẹn mà cùng đến. Và chọn