Theo dự đoán của nhiều stylits, Bald Fade sẽ “xưng vương” trong mảng các kiểu tóc ngắn năm nay. Bald Fade là 1 xu hướng tạo kiểu tóc mới