Hãy bỏ qua màu tóc đen hoặc nâu đơn thuần và thử cho mình những mẫu màu nhuộm tóc mới nhất cho mình để thay đổi diện mạo ngay