Xây dựng cơ bắp không phải là việc “một sớm một chiều” mà đòi hỏi sự kiên trì tập luyện. Tuy nhiên, vẫn có cách giúp nam giới thúc