Kiểu tóc Mullet rất phổ biến ở thập niên 80, dành cho những anh chàng ưa thích việc kết hợp giữa tóc ngắn và tóc dài. Thay vì kiểu