Uốn tóc, tạo kiểu cho các cậu ấm đang dần trở thành trào lưu mà cha mẹ rất ưa chuộng. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến trái