Nhuộm tóc màu xám khói vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Ngay cả các nam tài tử showbit Việt cũng đua nhau bắt trend đầy rầm rộ. Sở dĩ,