Mùa đông năm nay tại Việt Nam được dự báo là sẽ đến sớm hơn mọi năm và có nhiều diễn biến phức tạp. Thậm chí đây sẽ là