Phụ nữ có thể làm mình trở nên xinh đẹp hơn nhờ  “make up”. Đàn ông cũng có thể có một vài thủ thuật giúp bản thân họ đẹp