Có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm phá hủy tóc bạn từ bên trong. Làm thế nào để nhận diện chúng và thay đổi