Sau khi uốn tóc, bạn đã bỏ túi cho mình phương pháp chăm sóc tóc uốn đẹp nào chưa? Chắc hẳn các hoạt động vui chơi trong ngày Tết