Nhuộm tóc màu khói đang ngày càng thịnh hành và chiếm được thiện cảm của phái mạnh. Nhưng đây không phải là màu tóc dễ tạo kiểu. Nếu chọn