Ở lứa tuổi trung học, các chàng trai thường có xu hướng muốn mình trở nên nổi bật. Chính vì vậy, một kiểu cắt tóc nam đẹp và bắt