Với phần 1 thì 30Shine đã giúp các chàng các bước để lấy các kích thước có trên gương mặt của mình. Vậy những thông số đó nói lên