Cowlick có lẽ là kiểu tóc được tạo ra dành riêng cho những anh chàng mặt dài. Kiểu tóc nam mặt dài này lại mang sự tự nhiên và