Kỹ thuật Fade chưa bao giờ là lỗi mốt. Nó luôn là yếu tố quan trọng tạo nên những mẫu tóc nam đẹp. Ngày nay, kỹ thuật này ngày