Có những kiểu tóc vượt thời gian, ghi đậm dấu ấn của lịch sử mà không hề bị cho là lỗi thời. Có những kiểu tóc dù đi ngược