Muốn thay đổi một diện mạo mới để đón Tết, nhưng ngần ngại vì không biết nó có hợp với chú kính cận của mình không? Phải làm sao?