Đối với những chàng có mái tóc mỏng thì uốn tóc là một giải pháp tuyệt vời để khắc phục nhược điểm này. Nếu muốn có kiểu tóc nam