Mỗi năm đều sẽ có một kiểu tóc “soán ngôi” và trở thành trào lưu được giới trẻ yêu thích. Với 2019, sẽ là sự trở lại của kiểu