Middle Part truyền thống là kiểu tóc nam kén chọn gương mặt. Chính vì vậy, đấng mày râu đã linh động biến hóa kiểu tóc này theo nhiều style