Thực tế, không ai muốn mình trông già hơn tuổi thật chỉ vì ảnh hưởng bởi kiểu tóc. Vì vậy, làm thế nào để tóc trở thành món “trang