Sự khắc nghiệt của mùa đông khiến các chàng có vẻ như “ngại” chăm sóc tóc. Nhưng không sao! Những hướng dẫn đơn giản sau đây của 30Shine sẽ