Gắn bó với những chiếc kính trong một thời gian dài, nhiều chàng ngại thay đổi vì nghĩ rằng sẽ chẳng có kiểu tóc nào phù hợp với chiếc